KSB biedt oplossing voor vastlopende pompen

Laat natte doekjes uw pomp niet in de soep draaien

KSB Belgium heeft een oplossing voor een nijpend en duur probleem waarmee Aquafin te kampen heeft: beschadigde en vastgelopen pompen door vaste, vezelrijke materialen in de riolering. Vochtige doekjes blijken de grootste boosdoener te zijn. De F-max-waaier van de Duitse fabrikant KSB maakt komaf met deze problemen.

“Ondanks informatiecampagnes van Aquafin belanden er nog altijd veel vochtige doekjes in onze riolen. De laatste jaren zelfs meer en meer”, zegt Jan Van Laer van KSB Belgium. “En laat dat nu net de belangrijkste oorzaak zijn van grote problemen. De eerste plek waar die doekjes voor problemen zorgen zijn de pompen.” Ze geraken niet door de schoepen van de pomp, en de pomp loopt vast. In sommige gevallen wordt de pomp zelfs beschadigd. Kosten voor herstellingen lopen tot in de miljoenen. KSB Belgium biedt twee oplossingen aan om deze problemen te voorkomen.

F-max-waaier met asymmetrische schoepen

De F-max-waaier van deze Duitse producent zorgt er door zijn ontwerp voor dat de doekjes minder makkelijk vast komen te zitten in de pomp. “Ten eerste is de waaierneus afgerond, waardoor de vochtige doekjes er niet op blijven plakken”, zegt Van Laer. “Daarnaast zijn ze voorzien van schoepen die niet op dezelfde afstand van elkaar staan.” De schoepen zijn in twee groepen opgedeeld, met telkens twee schoepen dicht bij elkaar en een derde op een grotere afstand. Deze asymmetrische opstelling maakt een brede vrije doorgang mogelijk. Zelfs grotere vaste delen kunnen zonder problemen en betrouwbaar door de pomp verplaatst worden.

AmaDS³, een pompstation dat vast materiaal uit pomp houdt

Een andere oplossing die KSB Belgium voorstelt is het grofvuilkamersysteem in het AmaDS³-pompstation. “Een filter houdt het groffe vuil tegen voor de pomp en slaat het op in de grofvuilkamer”, legt Jan Van Laer uit. “Door een grofrooster wordt verhinderd dat het grofvuil in de pomp geraakt. Wanneer de pomp in werking treedt, wordt het water in de andere richting door de grofvuilkamer gepompt en wordt het onder hoge druk in de persleiding gestuwd. De grofvuilkamer wordt daarbij leeggemaakt voor een volgende pompsessie. Dit systeem is uitermate geschikt voor afvalwater met veel vezels en voor relatief kleine debieten. Denk bijvoorbeeld aan campings, afgelegen hotels, kleinere woongebieden, …”

Sensibilisering blijft het allerbelangrijkste  

KSB Belgium meent met deze technieken een oplossing te bieden voor de problemen met pompen. “We beseffen echter ook wel dat hierdoor het probleem van de natte doekjes niet definitief is opgelost”, zegt Jan Van Laer. “Verderop in het traject, de waterzuivering bijvoorbeeld, kunnen ze nog voor problemen zorgen. We bieden dus wel een oplossing voor de pompen, maar het is duidelijk dat dit niet de ideale manier van werken is.”

Sensibilisering blijft dus het allerbelangrijkste: gebruik gerust vochtige doekjes. Maar gooi ze in de vuilnisbak, niet in het toilet!